Gdy skarbówka sprawdza, może być już po uldze

Decyzja dopuszczająca zabudowę działki nie uratuje przed zapłatą
podatku, jeśli zostanie wydana w trakcie postępowania sprawdzającego
wykorzystanie ulgi mieszkaniowej – wynika z wyroku Naczelny Sąd Administracyjny.

Gdy skarbówka sprawdza, może być już po uldze

Decyzja dopuszczająca zabudowę działki nie uratuje przed zapłatą
podatku, jeśli zostanie wydana w trakcie postępowania sprawdzającego
wykorzystanie ulgi mieszkaniowej – wynika z wyroku Naczelny Sąd Administracyjny.